A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Erény és szenvedély. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Erény és szenvedély. Összes bejegyzés megjelenítése

2019. január 3., csütörtök

Divat és erkölcs

A divat ékes példája annak, hogy az ember mennyire befolyásolható. Mert a divatot divatdiktátorok teremtik, és az emberek közhangulata, ízlése, közvéleménye követi néhány ember (divatdiktátor) ízlését. Amit ma szépnek tartunk, azt holnap már szégyellhetjük is akár, vagy ami ma nevetséges, lehet, hogy holnap divatba jön... Az is érdekes, hogy a divat országonként, de főleg földrészenként változik.. Az erkölccsel hasonló a helyzet. Egyik kultúrában bűnösnek tartanak ezt vagy azt, a másikban pedig ugyanaz a dolog lehet, hogy dicséretes. Ezért a valódi erkölcsnek egyetlen szabálya van: ne árts másnak, és ami másnak nem árt, de neked örömöt okoz, azt gyakorold bátran! Ugyanez igaz a szexre is. A radikálisan extrém kivételektől eltekintve, minden szabad ami két (vagy akár több) embernek örömöt okoz, ha ezt úgy valósítják meg, hogy nem ártanak vele egyetlen személynek sem.  (Zila és Zsolo)
Erény és szenvedély...(olvasás, szemlélés)

Mindenki olyan emberré formálódik, amilyen példát szemlél. Ebben segíthetnek a jól megválasztott könyvek. Mert amit olvas, és amilyen hatások érik, az formálja őt abban, akivé válik... A könyvek mellett, olvass például minket, akik arra teszünk kísérletet, hogy az erényt (vagyis a jóakaratot, a bölcsességet, és az alapvető erkölcsi értékeket) társítsuk és összhangba hozzuk a forró

2018. december 28., péntek

Az erotika a szépérzék szenvedélyes formája

Az erotika a szépérzék szenvedélyes formája... Ha mindenki intelligensen kezelné, senki nem üldözné a társadalomban... Természetesen lelki intelligenciára gondolok és nem logikai készségre. Arra, hogy az emberekben (függetlenül attól, hogy nők, vagy pasik) meglenne és megmaradna az egymás iránt érzett alapvető tisztelet és jóakarat. Persze ennyi még nem elég. Ki kell művelni a lelket ahhoz, hogy ezek a jóérzések állandósuljanak, s velük párhuzamosan gondolkodjék az ember. Ehhez idő kell és szorgalom. Sokat kell olvasni, gondolkodni és empátiát gyakorolni a másik nem felé... (Zila és Zsolo)

2018. december 21., péntek

Okosság vagy bölcsesség?

Az okosság nem bölcsesség. Az okosság készség, idegrendszerbeli és értelmi fürgeség. A bölcsesség az igazság, a megnyugvás, az elnézés, a tárgyilagosság és a beleegyezés. (Márai Sándor)

Minden tudás, mely el van választva az erkölcsi jótól, agyafúrtság, nem bölcsesség. (Platón)

Az ember acélt termel, és salak marad. (Goethe)
2018. december 19., szerda

Rajnai Zsolt: A barátság alappilléreiA valódi barátság olyan építmény, mely biztos alapon, és négy pilléren nyugszik. Alapja a bizalom, mert e nélkül nincs barátság. A négy pillér pedig: (1) a közös pontok (2) a “bajban terem” próbája, (3) az idő tényezője és (4) a kölcsönösség tartóoszlopa.

Picit részletezzük mindet: alapja azért a bizalom, mert ez minden kapcsolat fundamentuma, mely a tapasztalat révén folyamatos mozgásban van: erősödik, stabilizálódik, vagy gyöngül. Mert változik illetve változhat. Még ha csak úgy is, hogy mélyül. Most a

2018. november 11., vasárnap

Nevess és szeress!

Erény és szenvedély

Az erény és a szenvedély kéz a kézben járjon... Mert az erény, maga a kiválóság, a jóság, az emberhez méltóság. A szenvedély pedig az erő és a boldogság. Egy egészséges emberben e kettő (erény és szenvedély) egymástól elválaszthatatlanok. Mert ahol csak erény van, szenvedély nélkül, ott kialszik a tűz, elhal az erő, megfásul a lélek, s végül megkopik az erény. Ahol pedig csak szenvedély lángol, de hiányzik az erény, a szenvedély állattá és gonosztevővé változtatja az embert. Ez nem csak a